Služby energetického specialisty

Ing.Petra Černá, oprávnění 2022 k výkonu činnosti energetického specialisty podle prg.10 odst. 1) písm. b) zákona č,406/2000 udělilo MPO

nzu@zelenatopeni.eu

792 365 229


Mobilní EKIS

Poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti pro občany,  zástupce veřejné zprávy a podnikatele
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation.

Doklady k žádosti o podporu NZU

  • Kompletní odborné posouzení
  • Energetické hodnocení 
  • Administrace žádosti

Průkazy energetické náročnosti budovy 

  • Vypracování PENB, včetně podpory projekce a konzultace ke skladbám konstrukcí

Zaměření a tvorba výkresů

  • Zaměření stávajícího stavu a tvorba digitální výkresové dokumentace (formát dwg)
  • Tisk

Konzultace 

  • Osobní konzultace na místě (Trutnovsko, Královéhradecký kraj)
  • On-line konzultace   (videohovor přes webový odkaz, který vytvořím, není nutný účet ani registrace)
Konzultace jsou zdarma.
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation.

Dotazy 

  • Zodpovězení dotazů na webové poradně i-EKIS, odpověď a dotaz bez osobních údajů budou publikovány webovou poradnou stránkách www.mpo-efekt.cz
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation.

Návrhy energetických opatření na rodinných domech

  • Vypracování dokumentu pro konkrétní objekt rodinného domu se zhodnocením stávající situace a návrhy jednotlivých energetických opatření včetně hrubých odhadů nákladů a úspor. Nezahrnuje přesné výpočty energetického hodnocení.
Vypracování dokumentu je zdarma.
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation.

CENÍK 

Ceny jsou smluvní a orientační, pro obvyklý rozsah a členitost objektu, k NZU platné pro oblasti podpory A či B